Uitslag CityChallenge Roosendaal bekend: Hoe verminderen we eenzaamheid in het centrum van Roosendaal?

24 september 2018

Challenge

De Gemeente Roosendaal heeft een CityChallenge uitgeschreven om ideeën te verzamelen over hoe we eenzaamheid in het centrum van Roosendaal kunnen verminderen. Gevoelens van eenzaamheid zijn een groeiend probleem in Nederland zo ook in de gemeente Roosendaal. Samen met het Bewonersplatform Centrum Roosendaal wil de raad van de gemeente Roosendaal de eenzaamheid in het centrum te verminderen. Daarom waren wij op zoek naar veel verschillende ideeën. Dat is gelukt, want we hebben maar liefst 125 ideeën opgehaald!

 

Indieners

Het thema eenzaamheid raakt iedereen en dat bleek ook wel uit de verscheidenheid van indieners; van scholier tot gepensioneerd, van ICT’er tot kunstenaar. Inmiddels weten we dat hét idee om eenzaamheid te voorkomen niet bestaat maar met deze hoeveelheid creatieve, goede en soms eenvoudig uit te voeren ideeën kunnen we in Roosendaal aan de slag om er toch voor te zorgen dat het aantal eenzame inwoners in het centrum van Roosendaal verminderd wordt.

 

Ideeën

Dat eten mensen verbindt blijkt uit de grote hoeveelheid ingediende ideeën om samen te eten. Een app blijkt ook een goede methode om mensen met elkaar in verbinding te brengen en daar hebben we veel originele ideeën voor ontvangen. Dat geldt ook voor online platforms. Daarnaast is sport of beweging vaak aangedragen als middel om eenzaamheid te verminderen en er zijn veel ideeën ontvangen die in een buurthuis gedaan kunnen worden. Veel ideeën waren gericht op ouderen maar ook voor andere doelgroepen zoals jeugd, mensen met een beperking en mantelzorgers werden ideeën aangedragen. We waren blij om te zien dat een aantal ideeën preventief ingezet kunnen worden. 

 

Jury

Na een eerste screening is een top 42 van ideeën overgebleven. Deze zijn naar de jury doorgestuurd ter beoordeling. De jury bestond uit het Bewonersplatform Centrum Roosendaal, de gemeente Roosendaal, Coalitie Erbij, vertegenwoordigers van deskundige organisaties en betrokken inwoners van het centrum van Roosendaal, kortom een zeer divers gezelschap! Dat zorgde voor goede discussies waarbij ze uiteindelijk tot de top 5 zijn gekomen waar ze geheel achter staan.  

 

Prijswinnaars:

1ste plaats: Creatieve Collecte Roosendaal

Dit idee viel op doordat het zo origineel is. Het goede aan dit idee is dat het zeer laagdrempelig is en dat mensen zich hier niet voor hoeven aan te melden. De collectanten komen langs de deuren in een bepaalde buurt waardoor alle bewoners bij het idee betrokken worden. Er ontstaat op deze manier een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een fijne buurt. Goed bij dit idee is ook dat mensen met een zelfde vraag of een zelfde aanbod aan elkaar gekoppeld kunnen worden zonder dat er een afhankelijkheidsrelatie ontstaat van hulpbieder en hulpvrager. Iemand die een maatje zoekt om naar de markt te gaan kan aan iemand gekoppeld worden met een zelfde vraag. Het effect van het idee is goed meetbaar door na een aantal maanden in de buurt een evaluatie uit te voeren.   

 

2deplaats: Tafeltje delen

Dit idee blonk uit in eenvoud! Veel inspanning hoeft het niet te kosten om in meerdere horecagelegenheden een paar tafeltjes weg te zetten waarvan een deel van de tafel een andere kleur heeft. Hiermee geef je aan dat daar iemand anders kan zitten, en dat is een laagdrempelige manier om contact te leggen. Daarnaast is het natuurlijk een ontzettend leuk idee voor het centrum van Roosendaal waar juist de meeste horecagelegenheden van Roosendaal te vinden zijn. 

 

3deplaats: Join us

De meeste ideeën die we hebben ontvangen zijn bedoeld voor ouderen. Dit ingediende idee richt zich op jongeren, een groep waarbij het probleem van eenzaamheid wordt onderschat. En omdat jongeren de toekomst zijn, wil de jury het probleem al op jonge leeftijd aanpakken zodat deze doelgroep weerbaarder wordt in de toekomst. Het goede aan dit plan is dat de doelgroep actief benaderd wordt. Het idee is een structurele oplossing doordat Join us aan een lokale organisatie leert hoe ze adequaat eenzame jongeren kunnen begeleiden. Het is een reeds bestaand idee maar goed haalbaar en de jury verwacht een grote impact bij de (eenzame) jeugd.

 

4deplaats: BurenBoompje

Ook dit idee was bijzonder origineel. Het richt zich met name op 70-plussers en op bewoners van etagewoningen. Wat de jury betreft maakt leeftijd niet uit en kan een ieder hier gebruik van maken. Het idee is goed toepasbaar voor mensen die geen gebruik maken van een mobiele telefoon of tablet. Ook is het idee geschikt voor mensen die minder mobiel zijn omdat de boom geplaatst wordt op gemeenschappelijke centrale plaats. Iemand die niet makkelijk een kaartje in de boom zal hangen kan wel reageren op de oproep van een ander wat er voor zorgt dat het laagdrempelig is om mee te doen. 

 

5deplaats: Community Gemeente Roosendaal

Inmiddels weten we dat apps goed ingezet kunnen worden om eenzaamheid te verminderen en dat deze methode werkt. Er zijn veel ideeën ontvangen voor het inzetten van een app en van alle inzendingen vond de jury deze het beste. De app toont op basis van de locatievoorziening welke activiteiten, hulpverzoeken en aanbod er in de buurt van de gebruiker is. In Roosendaal wordt al best veel georganiseerd maar lang niet alles is bekend. Met deze app wordt voor de gebruiker overzichtelijk wat er in zijn of haar buurt allemaal te doen is. Bij een hulpvraag of aanbod is het ook mogelijk om in de omgeving van de gebruiker te zoeken naar een andere gebruiker van deze app. Op deze manier wordt de sociale interactie in de buurt vergroot. Met deze app kan ook gebruik gemaakt worden van een vertrouwenspersoon wat het voor sommigen betrouwbaarder wordt om gebruik te maken van de app.   

 

Dank aan alle inzenders

We willen alle inzenders bedanken voor de tijd en moeite die jullie hierin hebben gestoken. De ingestuurde ideeën (en dus niet alleen de winnende) worden meegenomen om eenzaamheid te verminderen waarbij we niet alleen aandacht hebben voor het centrum maar ook voor de andere wijken en dorpen binnen de gemeente Roosendaal. Samen met betrokken organisaties en vrijwilligers zoeken wij naar mogelijkheden om jullie ideeën ook daadwerkelijk tot uitvoer te brengen. 

 

De prijswinnaars willen wij van harte feliciteren tijdens de opening van de Week tegen Eenzaamheid op vrijdag 28 september om 15.30 uur in Parrotia in Roosendaal. Ook de andere inzenders zijn van harte welkom om hier bij aanwezig te zijn. 

Search

Volg ons op facebook

Volg ons op Twitter

Mis nooit een Challenge en schrijf je direct in