PRIVACY STATEMENT

CityChallenges.nl is een online platform van Incredible Crowds B.V. Met CityChallenges.nl wordt tevens Incredible Crowds B.V. (en vice versa) bedoeld.

Algemeen
Incredible Crowds respecteert de privacy van Deelnemers. Incredible Crowds erkent de behoefte van een goede controle over persoonsgegevens die via CityChallenges.nl bekend zijn. Persoonsgegevens van Deelnemers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Met ‘persoonsgegevens’ wordt in dit privacy statement bedoeld: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Andere begrippen in dit privacy statement die beginnen met een hoofdletter verwijzen naar begrippen die zijn omschreven in de Gebruiksvoorwaarden van CityChallenges.nl.

Gebruik van persoonsgegevens
Om deel te kunnen nemen aan Challenges op CityChallenges.nl, dient men een gratis Account aan te maken op de website www.CityChallenges.nl. Wanneer hij/zij een dergelijke Account aanmaakt, dient hij/zij bepaalde informatie in te vullen. Niet alle gegevens dient men verplicht te verstrekken, alleen naam en achternaam en e-mailadres bij aanmaken van een account. Bij deelname aan Challenge dient meer gegevens zoals telefoonnummer en IBAN te verstrekken (zodat o.a. het prijzengeld kan worden uitgekeerd en contact opgenomen kan worden voor een eventueel vervolg). Deze gegevens zijn voldoende om van CityChallenges.nl gebruik te kunnen maken. Mocht men gegevens willen wijzigen, dan kan dat uiteraard via zijn/haar eigen Account. CityChallenges.nl slaat de persoonsgegevens op in verband met het beheer van het Account. Daarnaast worden de persoonsgegevens gebruikt voor de uitvoering en verloop van de Challenges en voor interne bedrijfsvoering. CityChallenges.nl kan de gegevens gebruiken om met de deelnemer te communiceren over (nieuwe) Challenges en om informatie toe te sturen omtrent de diensten en werkwijzen van CityChallenges.nl.

Persoonsgegevens verstrekken aan derden
Bij deelname aan een Challenge zijn persoonlijke gegevens (naam, leeftijd, opleiding, beroep) zichtbaar voor de opdrachtgever (Organisatie). Contactgegevens zullen niet worden doorgeven, tenzij de deelnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. CityChallenges.nl zal de persoonsgegevens niet verkopen of anderszins verstrekken aan partijen die deze willen gebruiken voor spamdoeleinden.

Berichtgeving
Nadat men als Deelnemer een Account heeft aangemaakt, word hij/zij d.m.v. nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van nieuwe Challenges en deadlines van lopende Challenges. Uiteraard zal CityChallenges.nl de deelnemers niet lastig vallen met spam. CityChallenges.nl is niet verantwoordelijk wanneer deze nieuwsbrieven niet (goed) aankomen en/of in eventuele spamfilters terecht komen. Daarnaast hebben opdrachtgevers de mogelijkheid om Deelnemers extra te informeren via CityChallenges.nl d.m.v. het versturen van ‘updates’ en ‘persoonlijke berichten’ m.b.t. hun Challenge(s) of vervolg op hun Challenge(s). ‘Updates’ of ‘persoonlijke berichten’ kunnen belangrijke informatie bevatten m.b.t. de lopende Challenge of juist over het vervolg van een Challenge, zoals een prijsuitreiking of brainstormsessie. Men kan zich te allen tijde via zijn/haar Account afmelden voor nieuwsbrieven en updates. Overige communicatie bestaat uit ontvangstbevestigingen van inzendingen, bekendmakingen van uitslagen van Challenges, uitnodigingen voor prijsuitreikingen en brainstormsessies en/of een ander vervolg op de Challenge. Als Deelnemer is men niet verplicht om op de uitnodigingen in te gaan.


Derden
Het kan voorkomen dat men als Deelnemer gebruik maakt van een dienst of een actie van een Opdrachtgever, partner of adverteerder van CityChallenges.nl. Als men gebruik maakt van een dienst of een actie van een opdrachtgever, partner of adverteerder van CityChallenges.nl, gelden op dat moment de privacy regels van de desbetreffende partij. CityChallenges.nl heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Er kan dus in dergelijke situaties dan een ander privacy statement van toepassing zijn. Dit privacy statement van CityChallenges.nl heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de website van CityChallenges.nl zijn verkregen. CityChallenges.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Cookies
CityChallenges.nl maakt gebruik van Cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer van de deelnemer. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om de voorkeuren die men heeft ingesteld voor een bepaalde dienst vast te leggen. Daarnaast worden Cookies gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. Cookies kunnen zijn/haar computer of de bestanden op de computer niet beschadigen. Als men geen cookies wil accepteren dan kan men dit aangeven in zijn/haar browser. Het kan gebeuren dat sommige onderdelen van de website zonder cookies niet goed werken.

Bescherming van persoonlijke informatie
CityChallenges.nl neemt passende maatregelen om de (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze gegevens worden in een lokale beveiligde database versleuteld opgeslagen.

Kennisneming, wijziging en verwijdering van gegevens van Deelnemers
Men kan de eigen (persoons)gegevens altijd bekijken wanneer men zelf wil en zo nodig wijzigen of verwijderen in zijn/haar Account. Als men wil weten welke gegevens CityChallenges.nl over hem/haar heeft vastgelegd of als men gegevens wil wijzigen die men niet via zijn/haar Account kan veranderen, dan kan men CityChallenges.nl bereiken door een e-mail te sturen aan info(a)CityChallenge.nl.


Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Mis nooit een Challenge en schrijf je direct in