Uitslag 2e Bredase CityChallenge bekend!

03 oktober 2017

“Bedenk een innovatief vervoerconcept voor sporters met een beperking én hun materialen! “, was de titel van de tweede Bredase CityChallenge.

 

41 inzendingen kwamen binnen en daar was de gemeente Breda trots op!  De inzendingen zijn beoordeeld door een Bredase jury, bestaande uit ervaringsdeskundigen en adviseurs op het gebied van sport, vervoer, toegankelijkheid en innovaties. Uit het aantal innovatieve inzendingen heeft de jury de 5 beste gekozen. Deze 5 inzenders zijn genomineerd voor een prijs en uitgenodigd voor de volgende ronde.

 

Op 25 september 2017 ‘pitchten’ zij hun innovatieve vervoerconcept. De jury heeft de pitchavond ook in een beeldverslag samengevat. Na de pitch kreeg het publiek de tijd om vragen te stellen aan de deelnemer. Het publiek kreeg ook de mogelijkheid om op één van de inzendingen te stemmen. De jury, bestaande uit Jan Geurts, Joost Pullens, Janine van Gurp, Marcel van den Muysenberg en Mariëlle Pieterse gaat in op de winnende concepten:

 

Algemene bevindingen

"De jury is bijzonder trots op de 41 inzendingen. Wij danken alle deelnemers die de tijd en het lef hebben genomen om een innovatief concept in te zenden. Het was nogal een uitdaging - en wij weten dat dat zo is nu wij alle inzendingen hebben gelezen - om een concept uit te denken waarbij alle randvoorwaarden zijn ingevuld. Heel leuk om te lezen hoe de deelnemers onderzoek hebben gedaan naar het vraagstuk toegankelijkheid en vervoer. Goed ook dat er ervaringsdeskundigen bij zijn betrokken. De jury ziet hele praktische oplossingen die op korte termijn te realiseren zijn, maar ook duurzame oplossingen die voor nu nog toekomstmuziek zijn. De jury is verrast door de diversiteit aan inzendingen. De meeste inzendingen zijn echt heel mooi vormgegeven, goed leesbaar en een aantal is ondersteund met een begroting, bouwtekeningen en filmpjes. Wij geven alle deelnemers een dikke 10 voor de inspanning en de energie die van de inzendingen afspat. Een dikke pluim dus!

 

Genomineerden

Maar als jury zijn we ook streng geweest. We beseffen dat wij een complex probleem hebben aangekaart, waar een eenvoudige oplossing niet voor handen ligt. Anders hadden wij die zelf wel bedacht! Bij het lezen van de inzendingen beseften wij ook dat de complexiteit ook zit in het soort beperking, waardoor een totaal oplossing eigenlijk niet mogelijk is. Feitelijk is het zo dat niet één inzending een totale oplossing biedt, maar een aantal inzendingen komen heel ver. Opvallend was ook dat een aantal inzendingen echt uitgaan van hulp/participatie door Bredanaars, vrijwillige inzet waar het kan. Voor toegankelijkheid staan we samen!

 

Deze 5 genomineerde inzendingen voldeden het meest aan de volgende gestelde randvoorwaarden:
- zelfstandig kunnen reizen inclusief materiaal
- minder reistijd en punctualiteit
- rekening houden met vervoer in weekend en avonden
- rekening houden met vervoer buiten de regio
- rekening houden met back-up van vervoer

 

De jury heeft de inzendingen beoordeeld op:
- originaliteit
- verwachte resultaat
- haalbaarheid
- professionaliteit, voldoende onderbouwing

 

Op basis van bovenstaande is de jury met het publiek gekomen tot de volgende uitslag:

 

1)  Esmee Cruson met het concept 'Deeltaxi App'

2)  Snezana Nedeski met het concept 'Bredanaren voor Breda zonder beperking bus’

3)  Jonas van Stam met het concept ‘Sporters United'

4)  Pascal Boekee met het concept 'Happy Helpers'

5)  Mandy Kwakernaak en co met het concept 'Roll Model'
 

 

 

Hierbij de bevindingen van de vakjury:

 

1) Deeltaxi app

Door de tijdmarges van het deeltaxivervoer te verkorten, maar wel aan te haken bij de bestaande infrastructuur van deeltaxi (o.a. opgeleide chauffeurs, geschikte rolstoelvoertuigen), kan een deel van het probleem opgelost worden. Een soort sportabonnement op de deeltaxi, waar een vaste (gesubsidieerde) prijs voor betaald moet worden, voorkomt dat mensen niet voldoende gesubsidieerde kilometers hebben om te kunnen gaan sporten. Door het vooraf aangeven van de mee te nemen sporthulpmiddelen kan de deeltaxi effectiever ingezet worden.
 

Waarom gewonnen?

- Inzending met de hoogste realiteitswaarde (qua haalbaarheid en resultaat) op korte termijn
- Inzending voorzien van een financiële onderbouwing
- Sluit aan bij de bestaande plannen en behoefte van sporters naar een integrale oplossing

 

2) Bredanaren voor Breda zonder beperking bus

Het idee van een aanschaf van een grote bus die omgebouwd kan worden is een mooie optie om gezamenlijk naar een wedstrijd te kunnen gaan.
In combinatie met het voorstel om een deelauto’s in te zetten, ontstaat een mooie combinatie van een bestaande faciliteit met een nieuw aanbod. Vooral als het gaat om het vervoeren van rolstoelers en hun sporthulpmiddel.

Het inzetten van vrijwilligers met hun auto voor het vervoer van beperkte sporters biedt ruime mogelijkheden, ook voor mensen met andersoortige beperkingen.

 

3) Sporters United

Door het samenvoegen van bestaande vervoersmogelijkheden aan een te ontwikkelen app kan bestaand en nieuw vervoeraanbod effectief worden ingezet. De sporter staat centraal in dit plan doordat hij zelf de verantwoording over het regelen van zijn vervoer heeft.
De koppeling met het bedrijfsleven door het sparen voor credits is uniek in dit concept. Op deze manier zijn er mogelijk meer vrijwillige chauffeurs te vinden.

 

4) Happy Helpers

Het concept van Happy Helpers is vernieuwend door bestaande diensten (Uber en Pitane Mobility) te koppelen aan de uitdaging van dit specifieke vervoer. Zowel voor de sporter als voor de sporthulpmiddelen is een oplossing gezocht.
Het sterke is dat er zowel professionals als vrijwilligers kunnen worden ingeschakeld/ ingezet.

 

5) Roll model

Het sterke van dit concept is dat reguliere auto’s/bussen omgebouwd kunnen gaan worden voor rolstoelgebruik. De hulpmiddelen hiervoor gaan ontwikkeld worden. Door de inzet van vrijwilligers kan het budget laag blijven.

 

Uitvoeringsbudget

We hebben besloten om het uitvoeringsbudget van € 10.000,- voor het meest haalbare en uitvoerbare idee op een later moment toe te kennen. De vakjury kon tijdens de challenge- avond geen uitspraak doen. We stellen voor dat alle goede elementen uit de vijf ideeën samensmelten tot één concept. Elementen uit de verschillende ideeën kunnen elkaar namelijk versterken, waardoor de uiteindelijke oplossing voor sporters met een beperking effectiever wordt. De drie platformen/apps (Breda Beperking, Happy Helpers en Sporters United) waren in de basis innovatief, maar in de uiteindelijke uitwerking minder onderscheidend t.o.v. elkaar. Bij Roll Model sprong met name de creativiteit in het oog (zeker ook met het filmpje), maar was de realiteitswaarde daarentegen weer beperkt (o.a. veiligheid, vastzetbaarheid).

 

Bijzondere vermeldingen

Niet bij de genomineerde inzendingen, maar een dermate interessante inzending waarvan de jury vindt dat aandacht op zijn plaats is, is Support Miles. Daarbij worden rijscholen ingeschakeld om tijdens rijlessen sporters te vervoeren.
Veel inzendingen zijn technisch van aard, die in de nabije toekomst best al zou kunnen worden getest. Of getuigen van omdenken: past een rolstoel zodanig aan dat hij wel past in een bus, bijvoorbeeld."

 

Naar beeldverslag pitchavond

Naar de challenge

Search

Volg ons op facebook

Volg ons op Twitter

Mis nooit een Challenge en schrijf je direct in