Gemeente Oosterhout: "Enorm verrast door hoge aantal inzendingen en diversiteit!"

19 december 2017

Gemeente Oosterhout schreef een CityChallenge uit op zoek naar ideeën die het leven van inwoners met dementie (en hun omgeving) aangenamer kunnen maken. De Gemeente is blij verrast door het aantal concepten dat is binnengekomen op citychallenges.nl en starthubs.co. Rutger van Assem van de gemeente gaat in op de winnende concepten:
 

"Maar liefst zeventig procent van de mensen met dementie woont thuis en wil daar ook graag blijven wonen. Gezien de verwachte toename van het aantal mensen met dementie en de veranderingen in ons zorgstelsel (minder beschikbare bedden voor mensen met dementie) wordt verwacht dat het aantal thuiswonende mensen met dementie zal stijgen naar tachtig procent. Met de toename van het aantal mensen met dementie zal ook het aantal mantelzorgers substantieel toenemen. 


Aan het toenemende aantal mensen met dementie kunnen we helaas niets veranderen. Wat we als gemeente wél kunnen doen, is ervoor gaan zorgen dat de levensomstandigheden voor inwoners met dementie (en hun mantelzorgers) dusdanig verbeteren dat zij langer thuis kunnen blijven wonen en aan de samenleving deel kunnen blijven nemen. Daarom zocht de gemeente Oosterhout via een CityChallenge naar ideeën.

 

84 inzendingen 

Maar liefst 84 mensen namen de moeite hun idee bij ons in te dienen via citychallenges.nl en starthubs.co. Wij waren enorm verrast door dit hoge aantal inzendingen. Er zit een enorme verscheidenheid aan ideeën bij de inzendingen en we gaan hier de komende periode nog veel profijt van hebben.

 

De jury

De jury bestond uit drie inwoners van de gemeente Oosterhout: lector Leven Lang Bewegen  dr. John Dierx van Avans Hogeschool, mantelzorger Fred van Nunen en verantwoordelijk wethouder Marian Witte. 

 

De rode draad

De veelheid en de diversiteit van inzendingen was groot. Veiligheid in en om huis, groen en natuur, ontmoetingen, gebruik van technologie en bewustwording zijn enkele van de centrale thema’s. Ondanks de diversiteit hebben de inzendingen die hoog scoren met elkaar gemeen dat ze zich richten op bewegen en het prikkelen van zintuigen: proeven, ruiken en voelen. Het verschil tussen een inspirerende en een winnende inzending zat voor de jury in de mate waarin een idee concreet was uitgewerkt en de manier waarop de doelgroep en potentiele partners betrokken zijn in deze uitwerking.   

 

De winnaars! 

Bij deze Challenge zijn twee winnaars uit de bus gekomen! Ook zijn de tweede en een derde plaats aan voorstellen toegekend. In totaal is er daarom niet €3.000,-, maar €4.200,- aan prijzengeld toegekend.  

 


 

Nummer 3

Op de derde plek het idee met de titel ‘Lievelingsgerecht van vroeger voor licht dementerenden’ van Carla van Vliet. In dit idee staat het ophalen van verhalen over vroeger centraal. Dat gebeurt op basis van de geur en smaak van de lievelingsgerechten van deelnemende mensen met dementie. Een idee dat zorgde voor een glimlach bij de jury. Eenvoudig, direct uitvoerbaar en tegelijk schaalbaar. Een prettige avond in een fijne omgeving aan de keukentafel. Misschien ontstaat er naderhand nog lotgenotencontact tussen deelnemers en hun mantelzorgers. 


 


Download het hele concept ‘Lievelingsgerecht van vroeger voor licht dementerenden’


 

Nummer 2

De tweede plaats is voor ‘Iedereen mag meedoen!’ van KBO Den Hout, Zorgboerderij Levensvreugde, Dagbesteding De Brink en dorpsbewoner Jack van Ginneken. Het sprak de jury vooral aan dat mensen met ‘special care’ mee kunnen blijven doen met de reguliere activiteiten. Inclusie staat centraal. Het idee is verder tot in detail uitgewerkt en met grote betrokkenheid vanuit de lokale gemeenschap tot stand gekomen. 


 


Download het hele concept ‘Iedereen mag meedoen!’


 

Nummers 1

En de winnaars zijn……… ‘Zintuigprikkeling en beweging: een groen en gezond ommetje’ en ‘Dementie is (er) Welzijn’. Beide ideeën zijn gericht op natuur en beweging. De jury ziet een mooie kans om met beide partijen te kijken wat er nodig is voor gezamenlijke realisatie. 

 

‘Zintuigprikkeling en beweging: een groen en gezond ommetje’ van Jasperina Venema richt zich op het creëren van belevingsgericht groen in de bestaande (groene) omgeving. Het inpassen in de bestaande omgeving maakt het voorstel eenvoudig te realiseren. De jury ziet tal van kansen en kreeg ook zelf nog allerlei ideeën bij het aanleggen van een zintuigenroute in het Slotpark. De concrete uitwerking en gesprekken die de initiatiefnemer reeds voerde met lokale partners maken het tot slot tot een winnend idee.


 


Download het hele concept ‘Zintuigprikkeling en beweging: een groen en gezond ommetje’.


 

‘Dementie is (er) Welzijn’ van Jurian Bax en Tom van Irsel heeft ook betrekking op beleving van natuur in het Slotpark. Het openbare karakter van een beleeftuin, de verbinding met het activiteitencentrum en wederom gebruik maken van wat er al is, zijn aspecten die de jury erg aanspreekt. Verder heeft de jury complimenten voor de prettige schrijfstijl. Het enthousiasme om aan de slag te gaan spat van het voorstel af. 


 


Download het hele concept ‘Dementie is (er) Welzijn’.


 

Hoe nu verder

Alle 84 ingezonden ideeën zijn gedeeld in de gemeentelijke organisatie en interessante ideeën worden verder gedeeld met de partijen in het zorg- en welzijnsnetwerk. Mogelijk nemen we in dat verband nog contact met een aantal deelnemers op. De winnaars zullen extra in de spotlight worden gezet tijdens een prijsuitreiking/persmoment. 

 

Verder organiseren we in januari een meedenksessie rondom de vier winnende voorstellen. We nodigen het lokale netwerk en andere geïnteresseerden uit met ons mee te denken hoe we de ideeën samen kunnen realiseren. 

 

De jury heeft gekozen om met beide eerste prijswinnaars nader in gesprek te gaan over realisatie en de mogelijke inzet van het uitvoeringsbudget. In de briefing was nog sprake van een pitchbijeenkomst voor de top-8, maar die zal niet worden georganiseerd. De twee winnende voorstellen sprake de jury dermate aan dat we daar de aandacht op willen focussen.

 

Tot slot bedanken wij alle inzenders die tijd hebben gestoken in het meedenken aan een oplossing voor dit vraagstuk!"

Naar de challenge

Search

Volg ons op facebook

Volg ons op Twitter

Mis nooit een Challenge en schrijf je direct in