Hoe kunnen wij meer Zaanse woningeigenaren verleiden om een kamer beschikbaar te stellen voor een jonge woningzoekende? | CityChallenges.nl: Wisdom of Citizens!

Jongerenhuisvesting is al jaren een heikel punt in Nederland en dus ook in Zaanstad. Veel jongeren willen graag op zichzelf wonen, maar moeten nog jaren op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning en kunnen particuliere huur of een koophuis nog niet betalen. Er wordt nog elk jaar bijgebouwd in Zaanstad, en toch lukt het jongeren niet om de zelfstandige woonplek te vinden die ze zoeken. 
 

De gemeente Zaanstad wil graag dat iedereen goede huisvesting heeft, ook jongeren. De mogelijkheden die we hebben als gemeente zijn beperkt. We zijn daarom op zoek naar een mogelijke oplossing waar wij wel aan kunnen bijdragen.
 

De terugkeer van de hospita
Eén van de mogelijkheden waar wij veel potentie in zien is de terugkeer van de hospita! Vroeger was het doodnormaal om een kamer te huren bij iemand in huis die een ruimte over had. Waarom gebeurt dat tegenwoordig zo weinig? En hoe kunnen we dit weer aantrekkelijker maken voor zowel huurder als verhuurder? 
 

De deeleconomie

Het delen van je auto via bijvoorbeeld Snappcar, of het delen van je huis via Airbnb is heel gewoon geworden. Het delen van (een deel van) je huis met een student of starter gebeurt echter nauwelijks. Dit terwijl je hier leuke extra inkomsten aan over kunt houden. En het kan bovendien nog gezellig zijn ook!  


We roepen jouw hulp in! Heb jij het beste idee om mensen die een kamer over hebben te bewegen deze te verhuren, zodat meer jongeren zelfstandig kunnen wonen, op weg naar een eigen woning? Doe dan mee!

 

Wat is er te winnen?

 

Het totale prijzengeld is €3.000,- en wordt verdeeld onder de beste 5 inzendingen. De verdeling is als volgt:

 

•    1e prijs € 1.250,-*

•    2e prijs € 750,-*

•    3e prijs € 500,-*

•    4e prijs € 250,-*

•    5e prijs € 250,-*

 

*De genoemde bedragen zijn netto bedragen, vrij te besteden en zal gegarandeerd worden uitgekeerd. De bedragen staan los van eventuele uitvoering van de ideeën of het realiseren van een pilot.

 

€7.000,- realisatiebudget

Naast het prijzengeld is er onder voorbehoud ook nog een realisatiebudget van €7.000,- voor het opzetten/ realiseren van een pilot. Zie de voorwaarden!

Koen Keepers 08-12-2017
Hallo! Wat zijn de gemeentelijke beperkingen op het verbouwen van je huis zodat er een nieuwe ingang bij komt?

Koen Keepers 08-12-2017
Hoe staat de gemeente tegenover het verbouwen van tuinhuizen tot woonbestemming?

Vivian Toemen 10-12-2017
Gaat het hier om jongeren van buitenaf, of jongeren die binnen eigen stad een nieuwe woning zoeken?

Gemeente Zaanstad 11-12-2017
Beste Koen, hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Dat hangt onder meer af van de locatie en van het bestemmingsplan. maar wellicht zijn er nog andere regels en vergunningsverplichtingen van toepassing. Je kunt dat per adres laten checken via www.omgevingsloket.nl

Gemeente Zaanstad 11-12-2017
Beste Koen, dit antwoord geldt ook voor je andere vraag.

Gemeente Zaanstad 11-12-2017
Beste Vivian, de challenge is in eerste instantie bedoeld om iets te betekenen voor de Zaanse jongeren, maar we sluiten een oplossing voor jongeren van buitenaf zeker niet uit.

Log in of maak een account aan om je vraag te stellen.

1e prijs

BED-STAY: brengt jonge woningzoekende en eenzame ouderen samen!

Jeroen Veldman

2e prijs

Starten in karton

Laura O

3e prijs

Zaancircle

Willem-Jan Stienstra

Willem-Jan Stienstra

Willem-Jan Stienstra

Willem-Jan Stienstra

4e prijs

Mijn huis jouw thuis!

Jeroen Verbeek

5e prijs

Datingsite JOZ "eerst daten dan samenwonen"

Stephanie Leyenaar

Titel concept
Ontvangstdatum

1

BED-STAY: brengt jonge woningzoekende en eenzame ouderen samen!
14-01-2018
23:32

2

Starten in karton
12-01-2018
12:45

3

Zaancircle
14-01-2018
22:21

4

Mijn huis jouw thuis!
03-01-2018
13:03

5

Datingsite JOZ "eerst daten dan samenwonen"
09-01-2018
22:06
Housedating
26-11-2017
17:09
Kan ik een handje helpen app?
10-12-2017
11:43
Wat heb je in huis
12-12-2017
17:42
HospiMatch
30-12-2017
14:24
Student in huis!
03-01-2018
19:11
Try Out My Home!
07-01-2018
19:36
Studentenhospita funding
10-01-2018
17:05
Van verleiden tot begeleiden
12-01-2018
20:35
HospiHulp
13-01-2018
14:30
HOSPI TALES
14-01-2018
20:39
De verleiding
23-11-2017
21:31
Share you home
24-11-2017
18:57
Ca$h
24-11-2017
22:40
Huizaanhuis
27-11-2017
23:32
Rendabele investering incl. privacy
28-11-2017
12:27
informatie verstrekking en marketing
28-11-2017
16:05
ondernemer
28-11-2017
17:18
Hospita 2.0
29-11-2017
15:59
Kamertje over?
29-11-2017
20:01
Mi Casa Su Casa
05-12-2017
21:25
't Seanhuisje
06-12-2017
22:41
www.zaansehospitas.nl
09-12-2017
12:34
Zorgeloos verhuren
10-12-2017
22:01
de Zaanse Regelaar
14-12-2017
22:48
Baat, kost, last? Daar kan ik je mee helpen gast!
18-12-2017
02:09
Communicatie en juridische ondersteuning
06-01-2018
12:32
Bemiddeling, ontzorging en garantstelling
06-01-2018
12:35
Real life bibliotheek
06-01-2018
13:49
Onderverhuur jongerenhuisvesting een win-win situatie
09-01-2018
21:36
De gemeente als bemiddelaar
09-01-2018
23:26
The Gig Hospita
10-01-2018
10:52
Rust en zekerheid
11-01-2018
17:02
Verzekert van zorgeloos verhuur!
13-01-2018
09:07
Campagne: kamer(r)aad aangeboden
13-01-2018
09:38
Rendabele investering incl. privacy
13-01-2018
09:39
Huisje, Boompje, Bonusje
13-01-2018
17:52
Room Hunting
13-01-2018
22:44
Woonvisie Zaandam
14-01-2018
12:12
In de kost
14-01-2018
17:42
Twee sleutels voor de prijs van één
14-01-2018
17:59
ZNSTD +1
14-01-2018
19:24
TEAM UP!
14-01-2018
21:12
ZNST hospita
14-01-2018
21:19
Meer kamers beschikbaar in Zaanstad door in te spelen op ouderen en mantelzorgers
14-01-2018
22:07
Speeddaten met (ver)huurders
14-01-2018
22:30
de Zaanse Makelaar
14-01-2018
22:31
Onbekend maakt onbemind
14-01-2018
22:50
Kamerloket
14-01-2018
22:54
Kamer en bijbaan te huur
14-01-2018
23:34

Juryrapport kamerverhuur Zaanstad

19 februari 2018

De gemeente Zaanstad heeft een citychallenge uitgezet op zoek naar creatieve ideeën over hoe we woningeigenaren kunnen verleiden een kamer beschikbaar te stellen voor jongeren die een eigen plek zoeken. 

 

We riepen de hulp in van slimme en creatieve denkers om te komen met het beste idee!

 

En wat kregen we goede ideeën! Maar liefst 54 enthousiaste inzendingen hebben we mogen ontvangen. Het was mooi om te zien hoe de inzenders aan de slag zijn gegaan met dit vraagstuk en de meest prachtige oplossingen bedachten en uitwerkten, maar soms juist ook hele korte en kernachtige oplossingsrichtingen aandroegen. De creativiteit kwam ook tot uiting in alle prachtige en originele titels. We willen in ieder geval alle inzenders bedanken voor de tijd en moeite die ze hier in hebben gestoken. Het was moeilijk om tot een selectie van 5 beste ideeën te komen. 

 

De oplossingsrichtingen
In het algemeen viel het ons op dat de oplossingen vooral in de volgende richtingen werden gezocht:

 • Digitale oplossingen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, ofwel in de vorm van een app op de telefoon, een website of een ander digitaal platform.
 • Het beschikbaar stellen van informatie over de wet- en regelgeving rondom hospitaverhuur, over de gevolgen voor je inkomen en over concept-huurovereenkomsten.
 • Een bemiddelingspartij die vertrouwen wekt bij zowel (aspirant) huurders als woningeigenaren, die kan helpen bij de totstandkoming van een goede match, die de overeenkomst tot stand kan brengen, de regels kent en ook kan helpen als het niet lekker loopt.
 • Communicatie en gedragsbeïnvloeding om woningeigenaren te verleiden om een kamer beschikbaar te stellen en om huurders te werven.
 • Social return oplossingen waarbij woningeigenaar en jonge woningzoekende wat voor elkaar kunnen betekenen (ouderen helpen jongeren en omgekeerd bijvoorbeeld met klussen, computers, koken, oppassen).
 • Het verleiden van woningeigenaren door financiële tegemoetkomingen beschikbaar te stellen bijvoorbeeld voor het verbouwen van de woning of door belastingen kwijt te schelden.

 

De selectieprocedure en – criteria

Een voorbereidingsgroep vanuit de gemeente Zaanstad heeft uit de 54 inzendingen een voorselectie van 15 inzendingen gekozen.  De 15 die uit de 1e selectieronde naar voren zijn gekomen onderscheidden zich van de andere inzendingen omdat ze:

 • echt anders waren dan andere inzendingen
 • opvallend goed waren uitgewerkt
 • een persoonlijke insteek hadden, of omdat men zelf informatie onder de doelgroep had verzameld
 • creatief en origineel waren
 • eenvoudig te realiseren
 • reëel qua gevraagde inzet van gemeente  

 De shortlist van de top 15 inzendingen betrof de volgende inzendingen:

 

nummer 4 - Housedating

nummer 14 -  Kan ik een handje helpen app?

nummer 16 - Wat heb je in huis? Kosteloos thuiskomen

nummer 19 - Hospimatch

nummer 20 - Mijn huis, jouw thuis!

nummer 21 -  Student in huis

nummer 25 - Try out my home!

nummer 27 - Datingsite JOZ “eerst daten dan samenwonen”

nummer 30 - Studentenhospita funding 

nummer 32 - Starten in karton

nummer 33 - Van verleiden tot begeleiden

nummer 37 - Hospihulp

nummer 44 - Hospi Tales

nummer 48 - Zaancircle

nummer 53 - BED-STAY

 

Deze 15 inzendingen zijn voorgelegd aan een jury, samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente, jongeren en de woningeigenaren. Zij hadden de moeilijke taak om de 5 uiteindelijke prijswinnaars te selecteren.

 

 


De winnaars
Uit het juryberaad is naar voren gekomen wie de nummers 5 tot en met 1 geworden zijn.

 

De 5e prijs: Nummer 27 - Datingsite JOZ “Eerst daten dan samenwonen”- van Stephanie Leyenaar
Hier is met een Zaanse blik gekeken naar de challenge. Stephanie is een bezorgde burger, moeder en Zaankanter die zich zorgen maakt over de woningnood onder jongeren en heeft zich tegelijkertijd verdiept in de situatie van woningeigenaren door vragen te stellen aan de oudere bewoners in haar flat. Deze ouderen gaven aan de jongeren best te willen helpen maar dat zij wel hulp bij de screening en bij juridische en financiële kwesties nodig hebben. Haar voorstel is dan ook: zet de medewerkers van het jongeren-ervaringsdeskundigen team in Zaanstad in! Het vinden van jongeren en oudere woningeigenaren doen zij in samenwerking met het Jongerenloket, de sociale wijkteams en de huisartsen. Ze maken koppelingen tussen deze groepen waarmee je eenzaamheid onder ouderen tegen gaat en jongeren een dak boven hun hoofd krijgen. 

We vinden dit voorstel sterk omdat het zeer snel te realiseren is en omdat deze partijen al gewoon aanwezig zijn. Het is ook laagdrempelig en persoonlijk voor beide doelgroepen en de bemiddelaars kunnen goed een vinger aan de pols houden. De uitwerking verdient nog wat aandacht en het kan voor sommigen iets te sociaal ingestoken zijn, maar het is wel een mooie Zaanse oplossing!


 

Bekijk hier het concept ‘Datingsite JOZ’

 


De 4e prijs: Nummer 20 - Mijn huis, jouw thuis! - van Jeroen Verbeek
We hebben veel inzendingen gehad die ingingen op een digitale matchingstool tussen woningeigenaren en potentiële huurders, maar Jeroen heeft wel een heel mooi uitgewerkte app gepresenteerd in zijn inzending. De jury was erg onder de indruk van de aansprekende technische uitwerking en het is zo panklaar dat het zo gerealiseerd zou kunnen worden.  Maar niet alleen dit onderdeel was mooi uitgewerkt: er is aan veel aspecten aandacht besteed. Jeroen adviseert dat de gemeente Zaanstad de model huurovereenkomsten opstelt en up-to-date houdt in relatie tot geldende wet- en regelgeving. Ook adviseert Jeroen dat er een digitaal loket komt, en stelt hij een slimme marketingcampagne voor en het aangaan van een partnership met andere spelers. 


 

Bekijk hier het concept ‘Mijn huis, jouw thuis!’

 


De 3e prijs: Nummer 48 - Zaancircle - van Willem-Jan Stienstra
Zaancircle is gepresenteerd als een community voor jongeren/starters en kamerverhuurders, de moderne hospita. Op een online platform worden profielen van huurders en verhuurders gematcht. Zaancircle is een organisatie die proactief bemiddelt tussen verhuurders en eigenaren/hypotheekverstrekkers en bij ontbinding van contracten.

Verhuurders betalen lidmaatschap in ruil voor ondersteuning en bemiddeling en voor diensten van de community. Verhuurders worden zo niet afgeschrikt door regeltjes en het opstellen van contracten: dit regelt Zaancircle. Huurders verdienen credits door deze diensten te leveren en nieuwe verhuurders aan te melden. Op deze manier ontstaat er een samenwerking tussen Zaancircle, jongeren en kamerverhuurders. 

 

Dit concept is niet heel commercieel en zoekt de verbinding tussen de doelgroepen. Er is goed nagedacht over een bemiddelende rol van een organisatie (belangrijk om mensen over een drempel te krijgen) en het bieden van ondersteuning vanuit deelnemers zelf. Er is ook goed nagedacht over de communicatie. Een inspirerende inzending, die wel ook veel inzet van de gemeente vraagt in het voorwerk.


 

Bekijk hier het concept ‘Zaancircle’

 

 

De 2e prijs: nummer 32 - Starten in Karton - van Laura van Oijen
De op één na beste inzending komt van Laura van Oijen. Haar prachtig opgemaakte inzending gaat over een mobiele website waarop startende jongeren en potentiële hospita’s aan elkaar gekoppeld worden door stellingen in te vullen op het gebied van wensen en huisregels. Op de website staat informatie over regels en zaken rond inkomen. Ook is aandacht gegeven aan het bewust maken van de woningeigenaren over de woningnood onder jongeren. Ze adviseert een fysieke campagne op te starten waarin jongeren op verschillende locaties in kartonnen dozen gaan zitten en daar met woningeigenaren in gesprek gaan en informatie verschaffen over hoe iemand hospita kan worden. Dit levert tegelijkertijd op dat jongeren ook zelf bewust nadenken over de mogelijkheid om bij iemand in te gaan wonen.  

Dit is een creatief concept. We vonden met name de stellingen om mensen aan elkaar te koppelen interessant. Het concept is goed en mooi uitgewerkt. We vonden de kartonnen dozen campagne getuigen van humor met een serieuze ondertoon. Er is aandacht voor onzekerheden zoals regelgeving. Helaas is er niet benoemd wat te doen als het niet goed gaat. 


 


Bekijk hier het concept ‘Starten in karton’


 

De 1e prijs:  Nummer 53 - BED-STAY: Brengt eenzame ouderen en sociale studenten samen - van Jeroen Veldman
Een persoonlijke en zeer enthousiaste inzending van Jeroen Veldman die twee problemen bij elkaar brengt: de toenemende vergrijzing en de daarmee samenhangende toenemende eenzaamheid onder ouderen en het woonprobleem onder jongeren. Jongeren kunnen in dit voorstel een oplossing vinden door zelf de oplossing van een probleem te vormen. Jeroen begint ermee dat het niet makkelijk en vanzelfsprekend is om deze 2 groepen bij elkaar te brengen omdat ze op verschillende manieren bereikbaar zijn. Er is een hulppartij nodig (bijvoorbeeld een zorginstelling) die beide groepen aan elkaar verbindt. Daarbij wordt wel een digitaal platform ter ondersteuning geboden waarop verhuurders (ouderen) en jongeren opgeven wie ze zijn en welke interesses ze hebben. De hulppartij maakt op basis van de uitkomsten uiteindelijk de match en brengt de mensen bij elkaar tijdens een bezoek. 

 

Er wordt ook aandacht geschonken aan werving om beide partijen te verleiden, door goede voorbeelden van succesvolle matches te laten zien en door warme contacten via zorginstellingen.

 

Tenslotte is ook goed uitgewerkt hoe problemen kunnen worden voorkomen, en als ze toch optreden, hoe het dan aangepakt wordt. Dit is namelijk een belangrijke factor voor mensen: wat als het niet goed gaat?

 

De jury heeft deze inzending als winnaar gekozen omdat hier goed is nagedacht vanuit de beide doelgroepen en ook naar het probleem eenzaamheid is gekeken, kijkend vanuit een persoonlijke ervaring. Je ziet hier een niet-commercieel concept, met een groot sociaal hart, wat ook niet te kostbaar is omdat mensen zelf financieel bijdragen voor het tot stand komen van de match en de overeenkomsten. We vinden de aandacht voor de continuïteit – ook na de totstandkoming van de match - ook sterk. Een concept met een terugblik naar vroeger, waarbij we er voor elkaar zijn en elkaar helpen. En dat met een hedendaags tintje. We vinden de titel ook heel pakkend. Complimenten aan Jeroen, wat ons betreft de winnaar van deze challenge.


 


Bekijk hier het concept ‘BED-STAY’

 

 

Hoe nu verder?
We bedanken alle inzenders voor hun inbreng. De prijswinnaars willen wij van harte feliciteren. We nodigen de nummers 1 t/m 5 uit voor een feestelijk moment en een goed gesprek over deze challenge op het stadhuis van de gemeente Zaanstad.

 

We gaan bekijken hoe we de ideeën uit deze citychallenge verder kunnen gebruiken om de woningeigenaren en jonge woningzoekenden bij elkaar te krijgen en de hospitaregeling meer leven in te blazen. Hopelijk hebben we daarmee impact op het woningnood vraagstuk onder jonge woningzoekenden.

Challenge info

000000
Dagen Uur Minuten

Deadline: 14 januari 2018
Status: Uitslag bekend
Prijzen(geld): €10.000,-

Ontvang updates

Share challenge

23 shares

Challenges

Bekijk meer

Mis nooit een Challenge en schrijf je direct in