Gemeente Zaanstad: "Meeste ideeën al behoorlijk vergevorderd!"

15 maart 2018

Gemeente Zaanstad schreef een CityChallenge uit met als doel ideeën te verzamelen hoe senioren sociaal gezond kunnen blijven. Een sterk sociaal netwerk is goed voor de gezondheid en helpt tegen eenzaamheid. Daarnaast biedt het senioren extra ondersteuning zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Het versterken van sociale netwerken is niet eenvoudig, omdat niet iedereen gelijke verwachtingen, eisen en behoeften heeft op dit gebied. Daarom was de gemeente op zoek naar veel verschillende ideeën. En dat is gelukt, want er zijn maar liefst 56 ideeën opgehaald!
Tom Moons van Gemeente Zaanstad gaat in op de jurybijeenkomst en de winnende inzendingen: 

 

"Opvallend was dat de meeste ideeën al behoorlijk vergevorderd waren, waardoor we gelijk een goed en concreet beeld kregen van de bedoeling. Uiteraard zagen we tussen de inzendingen een groot aantal online en offline matchingsplatforms waarmee senioren elkaar kunnen ontmoeten. Leuk om te zien dat ieder platform een eigen insteek had gekozen, wat de originaliteit ten goede kwam. Ook waren wij blij om te zien dat een aantal ideeën preventief ingezet kunnen worden. 

 

Na een eerste selectie is een top 15 overgebleven. Deze ideeën zijn met actieve inwoners besproken op een bijeenkomst van Zaanse Geluiden en ook aan de Zaanse gemeenteraad getoond. 

De top 15 hebben we daarna in een jury besproken. De jury bestond uit vertegenwoordigers van het Zaans Seniorenplatform, adviseur gezondheidsbevordering volwassenen, ouderen van GGD Zaanstreek-Waterland en beleidsadviseurs van de gemeente. Na een productieve middag zijn we gezamenlijk gekomen tot onderstaande 5 winnaars.

 


1ste plaats: 'De probleemoplossers' van Isis Hommema en Steven Menke

Wat wij erg sterk vonden aan dit idee, is dat het is uitgegaan van de kracht van senioren en wat zij kunnen bijdragen. Door ouderen in te zetten als probleemoplossers benutten we hun kennis en ervaring. Aan senioren wordt een vraagstuk voorgelegd, dat zij gezamenlijk moeten proberen op te lossen. Men ontmoet elkaar tijdens bijeenkomsten waardoor nieuwe contacten worden opgedaan, maar daarnaast wakkert het ook participatie aan. Het is breed inzetbaar voor gemeentelijke vraagstukken, maar ook voor wijkgerichte zaken of voor vragen van bedrijven. Daarnaast nodigt het uit tot een leven lang leren, omdat senioren zich ter voorbereiding van een bijeenkomst zullen moeten verdiepen in recente ontwikkelingen. 
 

Bekijk het concept 'De probleemoplossers'
 

2de plaats: 'Voorlichtingscampagne' van Renske Bakker Schut, Verena Peters, Lieske De Ferrante, Frederique Klein, Monica Qasemi, Jennifer Janssen en Quinta Zandvliet 

Dit idee schittert in zijn eenvoud. Het organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst waar al het bestaande aanbod in de gemeente en in de wijk wordt samengebracht. Er wordt namelijk al best veel georganiseerd, maar niet alles is even bekend. Met goede communicatie kan deze activiteitenbeurs een groot bereik hebben. Ook wordt inzichtelijk wat in andere wijken wordt georganiseerd en waar wellicht elders ook animo voor is. Dit idee werkt ook sterk preventief, omdat ook mensen die nog geen senior zijn hierheen kunnen komen. 

Bereikbaarheid en mobiliteit zou een belemmering kunnen zijn, maar door bussen in te zetten is dit deels te ondervangen.
 

Bekijk het concept 'Voorlichtingscampagne'

 

3de plaats: 'BuurtBeStek' van Anne Nieboer, Roos de Groen en Penina Heertje

BuurtBeStek matcht senioren aan gezinnen, zodat zij bijvoorbeeld een keer per week een eetafspraak kunnen maken. Bijkomend voordeel is dat de oudere ook andere kleine vragen aan het gezin kan stellen, bijvoorbeeld om te helpen met de iPad. 

De jury vond het idee erg leuk en passend bij platformen die in Zaanstad al actief zijn. Daarnaast gaat het om een structurele vergroting van het sociale netwerk van de oudere. Naar onze mening is het nog wel nodig om de begeleiding van de gezinnen wat verder uit te werken. Gezinnen moeten namelijk handvatten krijgen voor eventuele vragen waar zij in eerste instantie niet bij kunnen helpen.
 

Bekijk het concept BuurtBeStek'

 

4de plaats: 'Let the senior games begin' van Ronald Provoost en Jasper Klapwijk

Sport verbindt! Dit idee richt zich op een sportcompetitie met verschillende sporten waarbij senioren in de wijk het tegen elkaar opnemen. Het gaat hierbij om sporten die passen bij senioren. Uiteindelijk kunnen teams uit wijken het tegen elkaar opnemen in een gemeentelijke competitie. Ontmoeting vindt plaats tijdens de toernooien, maar ook in de voorbereiding en trainingen.

We zagen nog mogelijkheden om hier ook denk- en puzzelsport op aan te haken, zodat het toernooi een nog breder publiek aantrekt. Ook een eventuele koppeling met kunst en toneel kan meerwaarde hebben. Het succes van dit initiatief valt en staat met een goede gerichte marketingcampagne en betrokken sponsors.


Bekijk het concept 'Let the senior games begin'
 

5de plaats: 'OUD & NIEUW' van Irma de Koning

Dit idee vonden wij erg origineel en het biedt eigenlijk natuurlijk een oplossing voor twee problemen. Door senioren namelijk in te zetten in het onderwijs komen zij in contact met nieuwe mensen en vergroten zij hun netwerk. Daarnaast is het onderwijs geholpen, omdat zij een structureel tekort hebben aan vrijwilligers. Verhalen die ouderen kunnen vertellen uit hun verleden en ervaring kunnen een toevoeging zijn op het lesmateriaal en lessen tot leven brengen.


Bekijk het concept 'OUD & NIEUW'

 

Tot slot willen wij graag alle inzenders bedanken voor de tijd en moeite die jullie hierin hebben gestoken. Uiteraard ook onze felicitaties voor de winnaars. Alle ingestuurde ideeën (en dus niet alleen de winnende) worden meegenomen om de volgende stap te maken richting een oplossing van dit vraagstuk en wellicht ook voor andere vraagstukken. Samen met onze partners zoeken wij naar kansen om jullie ideeën ook daadwerkelijk tot uitvoer te brengen."

 

Naar de challenge

Search

Volg ons op facebook

Volg ons op Twitter

Mis nooit een Challenge en schrijf je direct in