Gemeente Zaanstad: "De meest prachtige oplossingen!"

19 februari 2018

Gemeente Zaanstad schreef een challenge uit op zoek naar creatieve ideeën over hoe ze als gemeente woningeigenaren kunnen verleiden een kamer beschikbaar te stellen voor jongeren.
54 concepten werden ingezonden, waarvan er 5 in de prijzen zijn gevallen. Suzanne Bormann, projectleider bij de gemeente, gaat in op de winnende concepten:


"Wat kregen we goede ideeën! Maar liefst 54 enthousiaste inzendingen hebben we mogen ontvangen. Het was mooi om te zien hoe de inzenders aan de slag zijn gegaan met dit vraagstuk en de meest prachtige oplossingen bedachten en uitwerkten, maar soms juist ook hele korte en kernachtige oplossingsrichtingen aandroegen. De creativiteit kwam ook tot uiting in alle prachtige en originele titels. We willen in ieder geval alle inzenders bedanken voor de tijd en moeite die ze hier in hebben gestoken. Het was moeilijk om tot een selectie van 5 beste ideeën te komen. 

 

De selectieprocedure en – criteria
Een voorbereidingsgroep vanuit de gemeente Zaanstad heeft uit de 54 inzendingen een voorselectie van 15 inzendingen gekozen. De shortlist betrof de volgende inzendingen:
 

nummer 4 - Housedating

nummer 14 -  Kan ik een handje helpen app?

nummer 16 - Wat heb je in huis? Kosteloos thuiskomen

nummer 19 - Hospimatch

nummer 20 - Mijn huis, jouw thuis!

nummer 21 -  Student in huis

nummer 25 - Try out my home!

nummer 27 - Datingsite JOZ “eerst daten dan samenwonen”

nummer 30 - Studentenhospita funding 

nummer 32 - Starten in karton

nummer 33 - Van verleiden tot begeleiden

nummer 37 - Hospihulp

nummer 44 - Hospi Tales

nummer 48 - Zaancircle

nummer 53 - BED-STAY

 

Deze 15 inzendingen zijn voorgelegd aan een jury, samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente, jongeren en de woningeigenaren. Zij hadden de moeilijke taak om de 5 uiteindelijke prijswinnaars te selecteren.

De winnaars
Uit het juryberaad is naar voren gekomen wie de nummers 5 tot en met 1 geworden zijn.
 

De 5e prijs: Nummer 27 - Datingsite JOZ “Eerst daten dan samenwonen”- van Stephanie Leyenaar
Hier is met een Zaanse blik gekeken naar de challenge. Stephanie is een bezorgde burger, moeder en Zaankanter die zich zorgen maakt over de woningnood onder jongeren en heeft zich tegelijkertijd verdiept in de situatie van woningeigenaren door vragen te stellen aan de oudere bewoners in haar flat. Deze ouderen gaven aan de jongeren best te willen helpen maar dat zij wel hulp bij de screening en bij juridische en financiële kwesties nodig hebben. Haar voorstel is dan ook: zet de medewerkers van het jongeren-ervaringsdeskundigen team in Zaanstad in! Het vinden van jongeren en oudere woningeigenaren doen zij in samenwerking met het Jongerenloket, de sociale wijkteams en de huisartsen. Ze maken koppelingen tussen deze groepen waarmee je eenzaamheid onder ouderen tegen gaat en jongeren een dak boven hun hoofd krijgen. 

We vinden dit voorstel sterk omdat het zeer snel te realiseren is en omdat deze partijen al gewoon aanwezig zijn. Het is ook laagdrempelig en persoonlijk voor beide doelgroepen en de bemiddelaars kunnen goed een vinger aan de pols houden. De uitwerking verdient nog wat aandacht en het kan voor sommigen iets te sociaal ingestoken zijn, maar het is wel een mooie Zaanse oplossing!


 

Bekijk hier het concept ‘Datingsite JOZ’

 


De 4e prijs: Nummer 20 - Mijn huis, jouw thuis! - van Jeroen Verbeek
We hebben veel inzendingen gehad die ingingen op een digitale matchingstool tussen woningeigenaren en potentiële huurders, maar Jeroen heeft wel een heel mooi uitgewerkte app gepresenteerd in zijn inzending. De jury was erg onder de indruk van de aansprekende technische uitwerking en het is zo panklaar dat het zo gerealiseerd zou kunnen worden.  Maar niet alleen dit onderdeel was mooi uitgewerkt: er is aan veel aspecten aandacht besteed. Jeroen adviseert dat de gemeente Zaanstad de model huurovereenkomsten opstelt en up-to-date houdt in relatie tot geldende wet- en regelgeving. Ook adviseert Jeroen dat er een digitaal loket komt, en stelt hij een slimme marketingcampagne voor en het aangaan van een partnership met andere spelers. 


 

Bekijk hier het concept ‘Mijn huis, jouw thuis!’

 


De 3e prijs: Nummer 48 - Zaancircle - van Willem-Jan Stienstra
Zaancircle is gepresenteerd als een community voor jongeren/starters en kamerverhuurders, de moderne hospita. Op een online platform worden profielen van huurders en verhuurders gematcht. Zaancircle is een organisatie die proactief bemiddelt tussen verhuurders en eigenaren/hypotheekverstrekkers en bij ontbinding van contracten.

Verhuurders betalen lidmaatschap in ruil voor ondersteuning en bemiddeling en voor diensten van de community. Verhuurders worden zo niet afgeschrikt door regeltjes en het opstellen van contracten: dit regelt Zaancircle. Huurders verdienen credits door deze diensten te leveren en nieuwe verhuurders aan te melden. Op deze manier ontstaat er een samenwerking tussen Zaancircle, jongeren en kamerverhuurders. 

 

Dit concept is niet heel commercieel en zoekt de verbinding tussen de doelgroepen. Er is goed nagedacht over een bemiddelende rol van een organisatie (belangrijk om mensen over een drempel te krijgen) en het bieden van ondersteuning vanuit deelnemers zelf. Er is ook goed nagedacht over de communicatie. Een inspirerende inzending, die wel ook veel inzet van de gemeente vraagt in het voorwerk.


 

Bekijk hier het concept ‘Zaancircle’

 

 

De 2e prijs: nummer 32 - Starten in Karton - van Laura van Oijen
De op één na beste inzending komt van Laura van Oijen. Haar prachtig opgemaakte inzending gaat over een mobiele website waarop startende jongeren en potentiële hospita’s aan elkaar gekoppeld worden door stellingen in te vullen op het gebied van wensen en huisregels. Op de website staat informatie over regels en zaken rond inkomen. Ook is aandacht gegeven aan het bewust maken van de woningeigenaren over de woningnood onder jongeren. Ze adviseert een fysieke campagne op te starten waarin jongeren op verschillende locaties in kartonnen dozen gaan zitten en daar met woningeigenaren in gesprek gaan en informatie verschaffen over hoe iemand hospita kan worden. Dit levert tegelijkertijd op dat jongeren ook zelf bewust nadenken over de mogelijkheid om bij iemand in te gaan wonen.  

Dit is een creatief concept. We vonden met name de stellingen om mensen aan elkaar te koppelen interessant. Het concept is goed en mooi uitgewerkt. We vonden de kartonnen dozen campagne getuigen van humor met een serieuze ondertoon. Er is aandacht voor onzekerheden zoals regelgeving. Helaas is er niet benoemd wat te doen als het niet goed gaat. 


 

Bekijk hier het concept ‘Starten in karton’


 

De 1e prijs:  Nummer 53 - BED-STAY: Brengt eenzame ouderen en sociale studenten samen - van Jeroen Veldman
Een persoonlijke en zeer enthousiaste inzending van Jeroen Veldman die twee problemen bij elkaar brengt: de toenemende vergrijzing en de daarmee samenhangende toenemende eenzaamheid onder ouderen en het woonprobleem onder jongeren. Jongeren kunnen in dit voorstel een oplossing vinden door zelf de oplossing van een probleem te vormen. Jeroen begint ermee dat het niet makkelijk en vanzelfsprekend is om deze 2 groepen bij elkaar te brengen omdat ze op verschillende manieren bereikbaar zijn. Er is een hulppartij nodig (bijvoorbeeld een zorginstelling) die beide groepen aan elkaar verbindt. Daarbij wordt wel een digitaal platform ter ondersteuning geboden waarop verhuurders (ouderen) en jongeren opgeven wie ze zijn en welke interesses ze hebben. De hulppartij maakt op basis van de uitkomsten uiteindelijk de match en brengt de mensen bij elkaar tijdens een bezoek. 

 

Er wordt ook aandacht geschonken aan werving om beide partijen te verleiden, door goede voorbeelden van succesvolle matches te laten zien en door warme contacten via zorginstellingen.

 

Tenslotte is ook goed uitgewerkt hoe problemen kunnen worden voorkomen, en als ze toch optreden, hoe het dan aangepakt wordt. Dit is namelijk een belangrijke factor voor mensen: wat als het niet goed gaat?

 

De jury heeft deze inzending als winnaar gekozen omdat hier goed is nagedacht vanuit de beide doelgroepen en ook naar het probleem eenzaamheid is gekeken, kijkend vanuit een persoonlijke ervaring. Je ziet hier een niet-commercieel concept, met een groot sociaal hart, wat ook niet te kostbaar is omdat mensen zelf financieel bijdragen voor het tot stand komen van de match en de overeenkomsten. We vinden de aandacht voor de continuïteit – ook na de totstandkoming van de match - ook sterk. Een concept met een terugblik naar vroeger, waarbij we er voor elkaar zijn en elkaar helpen. En dat met een hedendaags tintje. We vinden de titel ook heel pakkend. Complimenten aan Jeroen, wat ons betreft de winnaar van deze challenge.


 

Bekijk hier het concept ‘BED-STAY’

 

 

Hoe nu verder?
We bedanken alle inzenders voor hun inbreng. De prijswinnaars willen wij van harte feliciteren. We nodigen de nummers 1 t/m 5 uit voor een feestelijk moment en een goed gesprek over deze challenge op het stadhuis van de gemeente Zaanstad.

 

We gaan bekijken hoe we de ideeën uit deze citychallenge verder kunnen gebruiken om de woningeigenaren en jonge woningzoekenden bij elkaar te krijgen en de hospitaregeling meer leven in te blazen. Hopelijk hebben we daarmee impact op het woningnood vraagstuk onder jonge woningzoekenden."

Naar de challenge

Search

Volg ons op facebook

Volg ons op Twitter

Mis nooit een Challenge en schrijf je direct in